V současné době se čekací doba na vyšetření pohybuje kolem 3 měsíců.