V případě, že se nemůžete na vyšetření dostavit, je nutná vaše omluva nejméně 48 hodin před domluveným termínem! Ambulance potřebuje sjednat na uvolněný termín náhradního klienta a toto nelze dojednat na poslední chvíli. Při rušení domluveného vyšetření proto myslete i na další čekající pacienty!