Klienti registrovaní u zdravotních pojišťoven se kterými má ambulance uzavřena platné smlouvy o výkonu zdravotních služeb a které jsou uvedeny na našich internetových stránkách nic nedoplácejí. Provedené výkony jsou plně hrazeny danou zdravotní pojišťovnou. Klienti – samoplátci (bez platné registrace u zdravotní pojišťovny) hradí plnou výši provedených výkonů, která činí 950 Kč/hod.